Stierf Jezus Voor Jouw Zondes?

BritishFlagHET ANTWOORD IS DUIDELIJK NEE,
Ten eerste voor het geval je zegt dat hij van de Dood is opgestaan zei Jezus nooit dat hij STIERF voor jouw Zondes! 

Ten tweede:
- Jezus werd alleen naar de Joden gezonden, hij preekte nooit in zijn leven tot een niet-Joods persoon.
Jezus zei: “Hij antwoordde: Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël” (Matteüs 15:24)
-Jezus STIERF NIET, Hij was “VERMOORD.” (Volgens de Christelijke theologie).
Er is een groot verschil tussen iemand die vrijwillig doodgaat omwille van jou en iemand die samenzweert met anderen om Jezus te vermoorden en dan naar jou komt om jou vervolgens te vertellen dat hij stierf voor jouw zondes.
- Jezus zei nooit dat hij voor jouw zondes zou sterven:
“Jezus zei: Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden.” (Johannes 8:40)
Klinkt dit als iemand die vrijwillig dood zou willen gaan?
Ik denk het niet,
Jezus zei ook:
“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet af te schaffen, of de Profeten. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17)
Maar Paulus vertelt je precies het tegenovergestelde daarover, Hij vertelt dat Jezus gekomen is om de wet af te schaffen: “en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede;” (Efeziërs 2:15)
Zo, welke geloof je en volg je?
“Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft.” (Ezechïel 18:20)
Jezus hemzelf vroeg God om Vergiffenis, voor zichzelf en zijn volgelingen, hij zei: “Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’” (Lucas 11:4),
Dus Jezus is geen zoon van God. Zie je dat hij zei “vergeef ons onze zondes”, en niet: vergeef hen hun zonden, degene die anderen aanleert om Gods vergiffenis te vragen gaat duidelijk niet voor jouw zondes dood, zodat je vergeven wordt, zo simpel is het.
Jezus “aan het kruis,” zei:
“In het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?”
Wat betekent ‘O God, O ALLAHi, waarom hebt u mij verlaten? (Markus 15:34 en Matteüs 27:46)
Klinkt dit als iemand, die graag zou sterven voor jouw zonden?!
Of iemand die schreeuwt om de hulp van God om hem te redden? Wees redelijk,
Als iemand gaat sterven om de mensheid te redden, zou hij dan niet daarom blij en trots moeten zijn? En er juist niet om moeten huilen?
Kijk naar dit verhaal, in de Evangelie van Matteüs, van een man pratend met Jezus, staat er:
“Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, HOUD JE DAN AAN ZIJN GEBODEN.” (Matteüs 19:16 -17)
Hij zei niet tegen hem: wacht je hoeft niets te doen ik zal doodgaan voor jouw zonden’ toch? Hij zei houd je dan aan de geboden, terwijl Paulus vertelde die meer dan de helft van het Nieuwe Testament schreef, om niet de geboden van God te volgen. En de geboden zijn voor de doden: “En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden” (Romeinen 7:10),
Dit is eigenlijk wat het Christendom ons leert. Het is een geloof wat niet de wetten van God volgt, en hetzelfde verhaal met het Jodendom, die ook niet aan ons leert om de Boodschapper Jezus te volgen en de laatste Boodschapper van God, Profeet Mohammed (vrede zij met al de Boodschappers van God) en Profeet Mohammed is zonder enige twijfel de laatste boodschapper en Profeet van God aan de Mensheid.
Jezus zei:
“Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” (Matteüs 5:19)
En als je zegt het “Bloed van Jezus” en goed zijn en de geboden volgen zal mij redden, betekent het dat “het Bloed van Jezus” alleen jou niet kan redden,
God zei in de Bijbel dat Hij zondes vergeeft omwille zijn eigen zaak. (Jesaja 43:25)
God zei: “Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt.” (Jesaja 43:11)
God hoeft niet iemand te sturen voor 72 uur om voor jou dood te gaan, Hij kan jouw zondes vergeven, logisch?
Daar is geen touw aan vast te knopen, en het past niet bij de Majestueusiteit van God, de meest Almachtige en de meest Barmhartige, en wanneer God iemand bestraft voor jouw zondes betekent het DAT ER GEEN VERGIFFENIS IS, omdat er namelijk een onschuldig persoon is bestraft in plaats van jou!
Stel je voor dat God een paar onschuldige mannen in de gevangenis heeft gezet voor 25 jaar lang in plaats van de werkelijke moordenaars of verkrachters, zou je dat accepteren? Zou dat rechtvaardig of redelijk zijn?
En als je zegt; hij moest wel iemand bestraffen om rechtvaardig te zijn, Wie zegt dat? Je vergeet hier iets belangrijks, namelijk dat God de regels maakt, hij is de rechter der rechters, Hij kan vergeven wie hij wil en bestraffen wie hij wil, het is helemaal aan hem alleen, wat zou anders het nut/punt zijn van de Dag des Oordeels als hij voor jouw zondes is gestorven? Ja, voor de Niet-Christenen zou je misschien zeggen.
Volgens de Bijbel zal zelfs Jezus berecht worden op de Dag des Oordeels:
“…zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem.” (1 Korintiërs 15:28)

Het is ook in veel plekken in de Bijbel vermeld, zoals in het boek van de Openbaring, dat mensen berecht zullen worden:
“Volgens hun daden.” (Openbaring: 20:12-13)
Er zijn nog veel meer van zulke voorbeelden, zoals het verhaal van Abraham toen hij zijn zoon wilde offeren aan God, maar God stond dit niet toe om het te laten gebeuren,
En toen Jezus zei: “mijn mirakel is als die van Johanna, hij verbleef drie dagen en drie nachten lang in de buik van de walvis (Levend) en ik zal drie dagen en drie nachten lang in de buik van de Aarde zijn (levend)”,
En tot slot stierf Jezus volgens de Bijbel NIET, maar God de Almachtige redde hem van de dood,
Lees dit zorgvuldig door:
“Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.” (Psalmen 20:7)
“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.” (Hebreeën 5:7), Dus Jezus vreesde de dood en God verhoorde hem en redde hem, Jezus zegt in vele plekken in de Bijbel dat God hem altijd verhoort. (Johannes 11:42) Dus zoals je duidelijk ziet Broeders en Zusters, Jezus STIERF NIET maar werd gered door de Almachtige God,
En de laatste openbaring van God, de Heilige Koran, bevestigt dat:
Koran {4:157-158}:
[“hun zeggen: “Wij hebben de masieh \’Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant gedood.” — Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood. Echter, God heeft hem tot Zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs”].

 Lees Dit Belangrijk Boek
(Paperback niet gratis maar digitaal wel)

Jesus_Paperback  Jesus_Digital

Gratis Amazon Shopping App
AmazonAppaA